Dr Bojana Knežević

Dr Bojana Knežević

specijalista interne medicine, reumatolog

Obrazovanje

Diplomirala 2003 na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,47
Specijalistički ispit iz interne medicine položila 2009 godine
Subspecijalistički ispit iz reumatologije položila 2016 godine
U toku su doktorske studije iz molekularne medicine, imunologije i inflamacije


Radno iskustvo

2009 godine – zaposlena u Klinici za reumatologiju VMA


Članstvo

Član je Srpskog lekarskog društva i Udruženja reumatologa Srbije
Sfera interesovanja Dr Knežević obuhvata sistemske bolesti vezivnog tkiva, artritise,
metaboličke bolesti kostiju i bolne sindrome