Dr Igor Georgijev

Dr Igor Georgijev

specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Obrazovanje

Specijalizacija iz plastične i rekonstruktivne hirurgije na Vojnomedicinskoj akademiji 1999 – 2004
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1997


Radno iskustvo

Narodna bolnica grada Yinchuan, NR Kina 2013
Atlas opšta bolnica (osnivač) 2012
Stručno usavršavanje u Japanu na poziv najveće privatne zdravstvene bolnice TOKOSHUKAI
2011
Stručno usavršavanje na Univerzitetu „Kon Ku” u Južnoj Koreji, Seul, iz oblasti – Rekonstruktivna
hirurgija lica 2010 – 2011
Osnivač privatne bolnice za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju „Komnenus” 2004 – 2012
Sanitetska služba 1998 – 1999
Ortopedsko odeljenje Kliničkog centra u Beogradu 1997
Primarna zdravstvena zaštita – Dom zdravlja Zemun 1997