Dr Jelena Pavlović

Dr Jelena Pavlović

specijalista interne medicine

Obrazovanje

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila 2006. godine.
Specijalističke akademske studije iz nefrologije upisala školske 2007/08. godine na
Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završni akademski specijalistički
rad pod nazivom „Analiza faktora odgovornih za nepotpuni oporavak akutnog
oštećenja bubrega”, odbranila 6.7.2010. godine.
Doktorske akademske studije iz nefrologije upisala školske 2011/12. godine, u toku
je izrada doktorske disertacije.
Specijalistički ispit iz interne medicine položila 2014. godine sa ocenom odličan.
Trenutno na užoj specijalizaciji iz oblasti nefrologije.


Radno iskustvo

Zaposlena u Kliničkom centru Srbije na Klinici za nefrologiju od januara 2008.
godine.


Dodatne edukacije

Učestvovala na više stručnih sastanaka i kurseva iz oblasti nefrologije, koji su se
održavali u zemlji i inostranstvu.


Publikacije

Autor i koautor vise radova iz oblasti nefrologije publikovanih u domaćim i stranim
časopisima.


Članstvo u profesionalnim udruženjima

Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja nefrologa Srbije i Evropskog
udruženja za dijalizu i transplantaciju