dr Stefan Mijailović

dr Stefan Mijailović

doktor medicine

Obrazovanje

2006 – 2015 Osnovne akademske studije, Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu

2015 – Stručni ispit za doktora medicine

2016 – Specijalizacija iz anesteziologije sa reanimatologijom


Radno iskustvo

2015 – Lekar u Omladinskoj školi FK Crvena Zvezda

2015 – Doping kontrolor u Anti-Doping Agenciji Srbije (ADAS)

2017 – Internistička ordinacija Medica Interna Plus


Kursevi

Informisanost lekara opšte prakse o doping supstancama u lekovima


Kongresi

2014 – Učešće na studentskom kongresu kao koautor rada “Epidemiologija
Grejvsove orbitopatije”

2015 – Učešće na globalnoj studentskoj konferenciji biomedicinskih nauka
kao koautor rada “Carotid intima-media thickness as a potential predictor of
subclinical cardiovascular disease in women with polycystic ovary syndrome”

2015 – Prvi srpski međunarodni kongres sportske medicine