Klinički Ass. Dr sci. med. Dušan Popović

Klinički Ass. Dr sci. med. Dušan Popović

specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatologije

Edukacija

1999-2005 Medicinski fakultet u Beogradu, završio sa prosečnom ocenom 9.46
2005-2007 Medicinski fakultet u Beogradu, postdiplomske studije iz Digestivnog
sistema Odbranio završni rad akademske specijalizacije „Metode skrininga za
kolorektalni karcinom“
2007-2011 Medicinski fakultet u Beogradu, Doktorske studije iz Epidemiologije
2013 Odbranio Doktorsku disertaciju “Procena kvaliteta života bolesnika sa cirozom
jetre”
2009-2014 Medicinski fakultet u Beogradu, specijalizacija iz Interne medicine,
specijalistički ispit položio sa ocenom odličan
2015-2016 Medicinski fakultet u Beogradu, uža specijalizacija iz
gastroenterohepatologije, odbranio završni rad uže specijalizacije
“Ezofagogastroduodenoskopija i kolonoskopija kod pacijenata sa anemijom usled
nedostatka gvožđa”


Radno iskustvo

2005-2006 Pripravnički staž u Kliničkom centru Srbije
2006 i dalje U stalnom radnom odnosu na Klinici za gastroenterologiju i
hepatologiju, Kliničkog centra Srbije
2006-2009 Klinički lekar
2009-2014 lekar na specijalizaciji iz interne medicine
2014 i dalje specijalista interne medicine
2014 i dalje Šef Kabineta za urgentnu endoskopiju sa gastroenterohepatološkom
ambulantom i prijemom
2016 i dalje subspecijalista gastroenterohepatologije


Izbor u zvanja

2014 i dalje Klinički asistent, Katedra za internu medicinu, Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Beograd


Stručno usavršavanje

2006-2017 Kongresi i kursevi KME iz oblasti interne medicine, gastroenterologije,
hepatologije i onkologije
2015 European Resuscitation Council, ALS Provider Course, Beograd
2014 Savremeni metodi endoskopskog lečenja bolesti digestivnog sistema, ASGE
Ambassador Program, Beograd
2014 Central European Gastroenterology Meetings, Gdansk, Poland
2014 1st European Update Congress in Gastroenterology, Vienna, Austria
2011 ASNEMGE / EAGE 8th Summer School of Gastroenterology, Prague, Czech
Republic
2010 EAGE Postgraduate Course „Facing Challenges in GI and Liver Disease“, Berlin,
Germany
2010 Dijagnostika i perkutani tretman oboljenja hepatobilijarnog trakta, Beograd
2009 12th ECCO Educational Workshop on the Implementation of ECCO Consensus
on Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis, Beograd
2009 Educational endoscopic training for young gastroenterologist, Beograd
2008 School of Gastrointestinal Endoscopy, Sarajevo,BIH
2007 Napredni kurs ultrazvuka (interventni, intraoperativni, meka tkiva,
osteoartikularni, doppler sonografija, abdomen i mala karlica), Beograd
2006 Škola ultrazvuka (abdomen, urologija, površna tkiva i endokrinologija),
Kragujevac


Članstva

Srpsko lekarsko društvo
Udruženje gastroenterologa Srbije
Gastroenterološko endoskopsko udruženje Srbije


Publikacije

Publikovao 43 naučna rada