Mr sci. med. dr Goran Milivojević

Mr sci. med. dr Goran Milivojević

specijalista interne medicine, hematolog

Obrazovanje

1984 – Medicinski fakultet u Beogradu
U toku studija dobio dve prve nagrade za rad iz eksperimentalne medicine kao
i jednu nagradu za najbolji rad iz kliničke medicine.
1994 – Položen specijalistički ispit iz interne medicine, kao i usmeni
magistarski ispit iz endokriniologije i usmeni subspecijalistički
ispit iz hematologije


Radno iskustvo

1986 – 1987 – Smederevska bolnica, obavljao posao sekretara smederevske
podružnice Srpskog lekarskog društva
Od januara 1988 – Klinički centar Srbije, Klinika za hematologija.
1983 – Jerusalim, Šaretov Institut za rak,
1996 i 1997 – Lajnekova bolnica, Pariz
2004 – Klivlendska bolnica, USA


Publikacije

Objavio preko 70 radova, što sažetaka sa domaćih, stranih kongresa kao i radova
in extenso kao prvi autor i koautor


Profesinalna članstva

Bio član uredjivačkog odbora stručnog časopisa JAMA, kasnije “ Medicina moderna “