Mr sci. med. dr Predrag Dugalić

Mr sci. med. dr Predrag Dugalić

specijalista interne medicine, gastroenterolog

Obrazovanje

Medicinski fakultet u Beogradu 1983. godine
Dobitnik je više diploma i priznanja, Oktobarske nagrade grada Beograda za
studente 1986. godine i Prve Univerziteske nagrade grada Beograda 1987.godine.
1995. godine položio specijalistički ispit iz interne medicine sa odličnim uspehom.
Magistarske studije na Medicinskom fakuletu u Beogradu 1997. godine
1997. godine dobija mesto asistenta na katedri interne medicine Medicinskog
fakulteta u Beogradu.


Radno iskustvo

Od 1991. godine stalno zaposlen na Klinici za gastroenterohepatologiju KCS-a.
Od 2000. godine obavlja dužnost šefa jedinice za endoskopsku i ultrasonografsku
dijagnostiku stacionarnog dela klinike.
Marta 2006. godine prelazi na mesto šefa jedinice za endoskopiju i ERCP odeljenja
gastroenterologije u KBC “Zemun“.
Od 2011. godine postaje načelnik Službe gastroenterologije i hepatologije u KBC
“Zemun“.


Usavršavanja i nagrade

Redovan je član Gastroenterološke sekcije SLD
1997-2000. godine obavljao dužnost sekretara sekcije.
1998. godine nominovan član za Jugoslaviju OMGE-a ( svetske gastroenterološke
organizacije ) u Komitetu za istraživanje.
U toku usavršavanja u 3 navrata bio na višemesečnim studijskim boravcima u
Americi ( New York ), Švedskoj ( Lund ) i Italiji ( Rim ) . Redovno posećivao i aktivno
učestvovao na mnogobrojnim stručnim kongresima, seminarima u zemlji i
inostranstvu.
2009. godine uveo u svakodnevnu kliničku praksu radiofrekventnu ablaciju
Baretovog jednjaka, čime je Srbija postala prva zemlja na Balkanu koja je počela da primenjuje ovu tehniku.
2010. godine dobio licencu za Central Reader-a za kliničlke studije američkih
farmaceutskih kompanija.
2011. godine postaje član Uređivačkog odbora časopisa Archives of
Gastroenterology.
2015. godine postaje predsednik Gastroenterološke sekcije Srpskog lekarskog
društva (SLD) u trajanju mandata od 4 godine.
Napisao je i objavio ( kao autor i koautor ) više od 150 stručnih radova u zemlji i
inostranstvu. Učestvovao kao predavač po pozivu na brojnim skupovima u zemlji i
inostranstvu. Bio je koautor u nekoliko udžbenika.