Prim. mr sci. med. dr Zlatko Vujičić

Prim. mr sci. med. dr Zlatko Vujičić

spec. maksilofacilajni hirurg

Obrazovanje

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1982 -1988. godine
Obavezni lekarski staž završio u Zemunskoj bolnici 1996. godine
Položen državni ispit 1989. godine
Specijalizacija maksilofacijalne hirurgije završio 1994. godine sa odličnom ocenom
na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


Akademska zvanja

Magistar medicinskih nauka od 1998. godine iz oblasti karcinom kože lica i usana
2007 – Srpsko lekarsko društvo dodeljuje mu akademsku titulu Primarijus


Profesionalna karijera

Dvadeset tri godine proveo je u Kliničkom centru Srbije, na klinici za ORL i MFH
baveći se pretežno onkološkom hirurgijom i traumatologijom glave i vrata


Dodatne edukacije

Usavršavao se u USA na klinici za hirurgiju glave i vrata 1991. godine


Publikacije

Objavio više radova u domaćim i i inostranim časopisima kao autor i koautor