Dr Igor Georgijev, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije