Dr Sanja Kostić

Obrazovanje i radno iskustvo:

Medicinski fakultet 1998 – Beogradski Univerzitet

Lekarski staž 1999 – KBC Bežanijska kosa, Beograd

Specijalizacija iz Interne medicine 1999-2003 – KBC Bežanijska kosa

Jun 2003 – Položen specijalistički ispit na Medicinskom fakultetu, Beograd

Januar 2015 – Odbranjen rad iz uže specijalizacije – Onkologija.

Doktorske studije u toku.

Sadašnja pozicija

Internista onkolog na Medikalnoj onkologiji, KBC Bežanijska kosa, Beograd

Šef dijagnostičko-terapijskog Konzilijuma Medikalne onkologije KBC Bežanijska kosa

Usavršavanje:

Učesnik brojnih naučnih sastanaka.

Autor i koautor brojnih publikacija.

Član ESMO i UMOSA.