Biopsija nodusa

Najvažnija i najpreciznija procedura koja govori o prirodi čvora je punkciona biopsija koja se savetuje za sve noduse veće od 15 mm u prečniku. Punkciona biopsija se radi pod kontrolom ultrazvuka, a materijal dobijen punkcijom se razmazuje na pločicu i predaje citologu na pregled.

Tumorski marker

  • Kalcitonin je veoma pouzdani marker, koji je povišen kod medularnog karcinoma
  • Tireoglobilin nije specifičan marker za malignitet, ali njegov stalni rast i promena može biti signal za operaciju benignog čvora u štitastoj žlezdi.