Bolesti zbog promenjene morfologije štitaste žlezde

Ova grupa bolesti se odnosi na promenu veličine i građe štitaste žlezde.

Svako uvećanje štitaste žlezde se zove struma. Strume mogu biti difuzne, nodozne ili polinodozne. Ukoliko postoji nodus ili više nodusa u štitastoj žlezdi, neophodno je prepoznati sumnjivi nodus i uputiti pacijenta na hiruršku intervenciju.

Nodus koji brzo raste, koji je tvrd, infiltrrira okolno tkivo i koji prati uvećanje limfnih čvorova na vratu je visoko sumnjiv nodus  koji mora hitno da se pregleda. To znači da je potrebno da se uradi biopsija i da se material pregleda patocitološki.

Dobroćudni čvorovi se samo prate u određenom vremenskom periodu i operišu se samo ukoliko postoji njihov neprekidni ili nagli rast i ako prave kompresivne tegobe. Patocitološki sumnjivi ili malogni nodusi se hitno operišu.

Uvećanje i promena građe štitaste žlezde ne znači i promenu funkcije i poremećaj hormona.

Štitasta žlezda sa promenjenom građom može potpuno normalno sintetisati hormone, ili raditi sa smanjenom ili pojačanom funkcijom.