Dijagnostika nodusa u štitastoj žlezdi

Kada se uoče čvorovi, najvažnije je da se odredi njihova priroda. Priroda čvora se određuje najpre ultrazvučnim pregledom. Postoje jasni ultrazvučni kriterijumi za dobroćudne i zloćudne promene u tkivu štitaste žlezde.

Veoma važan  klinički podatak o čvoru je njegov rast i prisustvo lokalnih kompresivnih tegoba.