Metabolički sindrom predstavlja skup metaboličkih poremećaja organizma koji predstavljaju faktor rizika za razvoj ubrzane arterioskleroze.

Karakterisitke metaboličkog sindroma

Gojaznost abdominalnog tipa, povišen krvni pritisak (hipertenzija), insulinska rezistencija, hiperglikemija (povišen nivo šećera u krvi), dislipidemija – povišen nivo triglicerida i smanjen nivo HDL holesterola (dobar holesterol), povišen nivo mokraćne kiseline.

Rizične grupe za razvoj metaboličkog sindroma

Osobe sa porodičnom predispozicijom, osobe sa hroničnim stresom, nedovoljno fizički aktivne osobe sa prekomernim unosom hrane.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike, određivanjem vrednosti šećera i insulin kako baznih tako i vrednosti posle opterećenja glukozom, proverom novoa lipida u krvi triglicerida, holesterola (HDL i LDL), nivoa mokraćne kiseline. Svim osobama sa metaboličkim sindromom je potrebna analiza telesnog sastava.

Terapija

Terapija metaboličkog sindroma je kompleksna i zahteva pre svega korekciju telesne težine, lečenje insulinske rezistencije, terapiju hipertenzije, korekciju nivoa lipida u krvi i vrednosti mokrećne kiseline.

Promena životnog stila – korekcija ishrane i stepena fizičke aktivnosti je poreduslov za uspešno lečenje metaboličkog sindroma.