Priprema za trudnoću i praćenje trudnica sa endokrinološkim poremećajima

Pacijentkinje sa već dijagnostikovanim endokrinološkim bolestima moraju biti blagovremeno pripremljene za trudnoću i praćene tokom čitavog toka trudnoće.

Od dobro kontrolisanih i lečenih bolesti zavisi tok, ishod trudnoće i zdravlje majke i buduće bebe. 

Pacijentkinjama sa hipotireozom se savetuje  postizanje adekvatne supstitucije tireoidnim hormonima sa ciljnim vrednostima TSH <2.5 mIU/L pre i tokom čitavog trajanja trudnoće

Trudnicama  sa dijabetesom se savetuje postizanje idealnih vrednosti glikoziliranog hemoglobina (HbA1c) kao i  glikemija pre i posle obroka.

Ciljne vrednosti glikemije tokom trudnoće su:  glikemija našte < 5.2 mmol/l, posle jela < 6.7 mmol/L

Osobe sa viškom telesne mase zahtevaju redovno praćenje endokrinologa uz učenje o pravilnoj ishrani tokom trudnoće.