Dijagnostika bolesti štitaste žlezde

Dijagnostika bolesti štitaste žlezde obuhvata morfološku i funkcionalnu dijagnostiku – pregled štitaste žlezde ultrazvukom i hormonske analize. Ultrazvukom se dijagnostikuju sve promene u veličini, građi (strukturi) i prokrvljenosti štitne žlezde, dok nam  hormonske analize govore o njenoj funkciji.

Dijagnostika podrazumeva:

  • Pregled endokrinologa
  • Laboratorijske analize (FT3, FT4, TSH, AntiTgAb, AntiTPO, tireoglobulin, kalcitonin)
  • Ultrasonografija štitaste žlezde
  • Punkciona biopsija nodusa u štitastoj žlezdi sa patocitološkim pregledom punktata.
  • Pregled endokrinog hirurga kod osoba kod kojih je indikovano operativno lečenje.

Savremene dijagnostičke procedure nam pružaju mogućnost  da za veoma kratko vreme dijagnostikujemo bolesti štitaste žlezde i primenimo adekvatnu terapiju u ranoj fazi bolesti. Kasna dijagnostika ovih bolesti može  da ugrozi zdravlje i dovede do ozbiljnih posledica.