Precizne laboratorijske analize daju uvid u zdravstveno stanje pacijenta i upućuju na određene zdravstvene probleme.

„Medica Interna Plus“ specijalistička internistička ordinacija pruža mogućnost kompletne laboratorijske i mikrobiološke dijagnostike sa tumačenjem dobijenih rezultata kroz saradnju sa renomiranim laboratorijama.