Mr sci. med. dr Goran Milivojević

Obrazovanje

1984 – Medicinski fakultet u Beogradu.

U  toku studija dobio dve  prve  nagrade za  rad  iz  eksperimentalne  medicine kao i  jednu nagradu  za  najbolji rad  iz kliničke  medicine.

1994 –  Položen specijalistički  ispit  iz  interne  medicine,  kao i usmeni magistarski  ispit  iz endokriniologije i usmeni  subspecijalistički ispit  iz  hematologije

Radno iskustvo

1986 – 1987 – Smederevska bolnica, obavljao posao sekretara smederevske podružnice Srpskog

lekarskog društva

Od januara  1988 – Klinički  centar  Srbije, Klinika  za  hematologija.

Do sada više  puta  boravio  u  inostranstvu  u svojstvu  visiting doktora:

1983 – Jerusalim,  Šaretov  Institut  za  rak,

1996 i 1997 – Lajnekova bolnica, Pariz

2004 – Klivlendska bolnica, USA

Publikacije

Objavio preko 70 radova, što  sažetaka sa domaćih, stranih kongresa  kao  i radova in extenso kao prvi  autor  i  koautor.

Profesinalna članstva

Bio član uredjivačkog  odbora stručnog časopisa JAMA, kasnije “ Medicina moderna “.