Prim. dr sci. med. dr Vesna Mijailović

Posted on: July 3rd, 2023 by MedicaInternaPlus No Comments

Obrazovanje

Akademska zvanja

Profesionalna karijera

Dodatne edukacije

Članstvo u profesionalnim udruženjima

Publikacije

Radovi iz oblasti gojaznosti i tireoidologije objavljeni u recenziranim časopisima, monografijama i zbornicima radova

Posted in Endokrinolog | No Comments »

Mr sci. med. dr Milan Mijailović

Posted on: March 3rd, 2023 by MedicaInternaPlus No Comments

Obrazovanje

Akademska zvanja

Radno iskustvo

Dodatne edukacije

Članstvo u profesionalnim udruženjima

Reference / Stručni radovi / Članstva

Radovi iz oblasti gojaznosti i hipertenzije objavljeni the casino apps u recenziranim časopisima, monografijama i zbornicima radova.

Posted in Kardiolog | No Comments »

Dr Branka Bajić

Posted on: July 6th, 2020 by MedicaInternaPlus No Comments

Dr Branka Gajić, specijalista interne medicine, hematolog

OBRAZOVANJE

1990 – Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

2000 – Specijalistički ispit iz interne medicine 2000.god.

2003 – Stručni ispit uže specijalizacije iz hematologije

2008 – Odbrana rada uže specijalizacije iz hematologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

RADNO ISKUSTVO

Do 1994 – Lekar opšte medicine u Dispanzeru za online-casino-srbija.com majku i dete u ZC Užice

1994 – 2003 – Interno odeljenje Opšte bolnice ZC Užice

2003 – 2012 – Interno odeljenje Opšte bolnice ZC Užice – šef odseka hematologije internog odeljenja 2012 – Hematolog na Klinici za hematologiju VMA u Beogradu

Posted in Hematolog | No Comments »

Rekli su o nama

Posted on: March 7th, 2017 by MedicaInternaPlus No Comments

Sve izjave su autentične i mogu se naći na pomenutim forumima. Ukoliko i Vi imate iskustvo u radu sa našim lekarima, pozivamo vas da nam pišete na info@medicainternaplus.rs a mi ćemo sve vaše pozitivne komentare ili kritike na naš rad podeliti na našem sajtu u Vestima “Rekli su o nama”.

Sa željom da vam maksimalno pomognemo i rešimo svaki vaš zdravstveni problem, stojimo vam na raspolaganju.

Medica Interna Plus stručni tim

 

IZJAVE SA FORUMA:

Posted in Vesti | No Comments »

Dr Jelena Mijailović, doktor medicine

Posted on: March 3rd, 2017 by MedicaInternaPlus No Comments
Posted in Doktori, Opšta medicina | No Comments »

Dr Stefan Mijailović

Posted on: March 3rd, 2017 by MedicaInternaPlus No Comments
Posted in Anesteziolog, Doktori | No Comments »

Klinički asistent dr Aleksandra Plavšić

Posted on: March 3rd, 2017 by MedicaInternaPlus No Comments
Posted in Alergolog | No Comments »

Mr sci. med. dr Predrag Dugalić

Posted on: March 3rd, 2017 by MedicaInternaPlus No Comments

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Beogradu 1983. godine

Dobitnik je više diploma i priznanja, Oktobarske nagrade grada Beograda za studente 1986. godine i Prve Univerziteske nagrade grada Beograda 1987.godine.

1995. godine položio specijalistički ispit iz interne medicine sa odličnim uspehom.

Magistarske studije na Medicinskom fakuletu u Beogradu 1997. godine

1997. godine dobija mesto asistenta na katedri interne medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Radno iskustvo:

Od 1991. godine stalno zaposlen na Klinici za gastroenterohepatologiju KCS-a.

Od 2000. godine obavlja dužnost šefa jedinice za endoskopsku i ultrasonografsku dijagnostiku stacionarnog dela klinike.

Marta 2006. godine prelazi na mesto šefa jedinice za endoskopiju i ERCP odeljenja gastroenterologije u KBC “Zemun“.

Od 2011. godine postaje načelnik Službe gastroenterologije i hepatologije u KBC “Zemun“.

Usavršavanja i nagrade:

Redovan je član Gastroenterološke sekcije SLD

1997-2000. godine obavljao dužnost sekretara sekcije.

1998. godine nominovan član za Jugoslaviju OMGE-a ( svetske gastroenterološke organizacije ) u Komitetu za istraživanje.

U toku usavršavanja u 3 navrata bio na višemesečnim studijskim boravcima u Americi ( New York ), Švedskoj ( Lund ) i Italiji ( Rim ) . Redovno posećivao i aktivno učestvovao na mnogobrojnim stručnim kongresima, seminarima u zemlji i inostranstvu.

2009. godine uveo u svakodnevnu kliničku praksu radiofrekventnu ablaciju Baretovog jednjaka, čime je Srbija postala prva zemlja na Balkanu koja je počela da primenjuje ovu tehniku.

2010. godine dobio licencu za Central Reader-a za kliničlke studije američkih farmaceutskih kompanija.

2011. godine postaje član Uređivačkog odbora časopisa Archives of Gastroenterology.

2015. godine postaje predsednik Gastroenterološke sekcije Srpskog lekarskog društva (SLD) u trajanju mandata od 4 godine.

Napisao je i objavio ( kao autor i koautor ) više od 150 stručnih radova u zemlji i inostranstvu.

Učestvovao kao predavač po pozivu na brojnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bio je koautor u nekoliko udžbenika.

Posted in Gastroenterolog | No Comments »

Klinički Ass. Dr sci. med. Dušan Popović

Posted on: March 3rd, 2017 by MedicaInternaPlus No Comments
Posted in Gastroenterolog | No Comments »

Dr Stevan Sikimić, pneumoftiziolog

Posted on: March 3rd, 2017 by MedicaInternaPlus No Comments
Posted in Pulmolog | No Comments »

Mr sci. med. dr Goran Milivojević

Posted on: March 3rd, 2017 by MedicaInternaPlus No Comments

Obrazovanje

1984 – Medicinski fakultet u Beogradu.

U  toku studija dobio dve  prve  nagrade za  rad  iz  eksperimentalne  medicine kao i  jednu nagradu  za  najbolji rad  iz kliničke  medicine.

1994 –  Položen specijalistički  ispit  iz  interne  medicine,  kao i usmeni magistarski  ispit  iz endokriniologije i usmeni  subspecijalistički ispit  iz  hematologije

Radno iskustvo

1986 – 1987 – Smederevska bolnica, obavljao posao sekretara smederevske podružnice Srpskog

lekarskog društva

Od januara  1988 – Klinički  centar  Srbije, Klinika  za  hematologija.

Do sada više  puta  boravio  u  inostranstvu  u svojstvu  visiting doktora:

1983 – Jerusalim,  Šaretov  Institut  za  rak,

1996 i 1997 – Lajnekova bolnica, Pariz

2004 – Klivlendska bolnica, USA

Publikacije

Objavio preko 70 radova, što  sažetaka sa domaćih, stranih kongresa  kao  i radova in extenso kao prvi  autor  i  koautor.

Profesinalna članstva

Bio član uredjivačkog  odbora stručnog časopisa JAMA, kasnije “ Medicina moderna “.

Posted in Hematolog | No Comments »

Dr Jelena Pavlović, specijalista interne medicine

Posted on: March 3rd, 2017 by MedicaInternaPlus No Comments
Posted in Nefrolog | No Comments »

Dr Sanja Kostić

Posted on: March 3rd, 2017 by MedicaInternaPlus No Comments

Obrazovanje i radno iskustvo:

Medicinski fakultet 1998 – Beogradski Univerzitet

Lekarski staž 1999 – KBC Bežanijska kosa, Beograd

Specijalizacija iz Interne medicine 1999-2003 – KBC Bežanijska kosa

Jun 2003 – Položen specijalistički ispit na Medicinskom fakultetu, Beograd

Januar 2015 – Odbranjen rad iz uže specijalizacije – Onkologija.

Doktorske studije u toku.

Sadašnja pozicija

Internista onkolog na Medikalnoj onkologiji, KBC Bežanijska kosa, Beograd

Šef dijagnostičko-terapijskog Konzilijuma Medikalne onkologije KBC Bežanijska kosa

Usavršavanje:

Učesnik brojnih naučnih sastanaka.

Autor i koautor brojnih publikacija.

Član ESMO i UMOSA.

Posted in Onkolog | No Comments »

Dr Bojana Knežević

Posted on: February 20th, 2017 by MedicaInternaPlus No Comments
Posted in Reumatolog | No Comments »

Prim. mr sci. med. dr Zlatko Vujičić, spec. maksilofacilajni hirurg

Posted on: February 18th, 2017 by MedicaInternaPlus
Posted in Estetika | Comments Off on Prim. mr sci. med. dr Zlatko Vujičić, spec. maksilofacilajni hirurg

Bolesti srca kod žena

Posted on: January 29th, 2017 by MedicaInternaPlus No Comments

Prema statističkim podacima svaka treća žena u svetu umire od bolesti srca i krvnih sudova. Uprkos ovakvim podacima, žene i dalje nedovoljno vode računa o zdravlju srca i krvnih sudova, a za posetu kardiologu odluče se tek kada se pojave simptomi i znakovi oboljenja.

Opšte je prihvaćeno mišljenje da najveći zdravstveni rizik za žene predstavlja rak dojke, potom rak ginekoloških organa i osteoporoza. Međutim, prema statističkim podacima zapadnih zemljama, 30 odsto žena umire od bolesti srca, a zbog vaskularnih problema ukupno više od 50 odsto.

Upravo ovakvi podaci ukazuju da je važno revidirati stavove, i apelovati da se obrati monogo veća pažnja na bolesti srca i krvnih sudova kod žena.

Od zastoja srca (cardiac arrest) umire svaka treća žena, dok od raka dojke tek svaka osma. Važno je znati još jednu činjenicu: infarkt srca (srčani udar) ne samo da je najčešći ubica žena u razvijenim zemljama, nego je njegovo lečenje puno teže i u značajno manjem procentu uspešno u poređenju sa muškaracima. Ishemijska bolest srca sa svim svojim manifestacijama (stabilna i nestabilna angina pectoris i infarkt srca) predstavlja najčešće i, po posledicama koje ostavlja, najvažnije oboljenja srca kod žena.

 

 

Kako sprečiti razvoj ishemijske bolesti kod žena?

Pre svega, neophodno je raditi na polju edukacije žena s ciljem prevencije bolesti srca, kao i redovne preventivne preglede srca i krvnih sudova. Da bi se prepoznali znaci bolesti, potrebno je poznavati znakove i simptome kako bi se blagovremeno obratili lekaru kojiće vam omogućiti primenu adekvatne terapije. Ranijih godina se ishemijska bolest srca smatrala tipično muškim oboljenjem. Da nije tako, pokazuju i podaci da žene imaju manji procenat izlečenja, premda srčane probleme razvijaju u kasnijoj dobi, po izlasku iz menopauze, desetak godina kasnije od muškaraca.

Smrtnost od srčanog udara kod žena iznosi 50 odsto, a kod muškaraca 30 odsto. Žene koje prežive prvi srčani udar imaju veću verovatnoću smrtnog ishoda u prvih godinu dana od muškaraca. U prvih godinu dana stopa smrtnosti iznosi 38 odsto, a kod muškaraca ta stopa iznosi 25 odsto. Prema američkim istraživanjima, 46 odsto žena ostaje trajno onesposobljeno za normalni život nakon srčanog udara, za razliku od 22 odsto muškaraca. Ova statistika pre svega pokazuje kako je presudno upozoriti žene da obrate pažnju na koronarno oboljenje, te fokus prevencije usmeriti pre na srčana oboljenja nego na rak dojke. Naime, većina žena redovno sama pregleda dojke i ide na redovne kontrole zbog mogućnosti pojave raka, ali jako malo ih obraća pažnju na prevenciju srčanih oboljenja.

Dijagnostika i lečenja bolesti

Suština svega je prevencija razvoja koronarne bolesti, i redovne kardiološke kontrole. Te kontrole obuhvataju najpre laboratorijske analize kao što su nivo šećera u krvi, lipidni status…, zatim detaljan kardiološki pregled, EKG i ultrazvučni pregled srca, uz eventualno test opterećenja. Ukoliko se nađu znaci ishemije potrebno je uraditi koronarografiju uz eventualno plasiranje stenta u koronarne arterije kojim se sprečava nastanak srčanog udara i znatno težih posledica.

Kod mlađih žena se najčešće radi o različitim oblicima poremećaja ritma, zatim lupanju srca, povišenom krvnom pritisku, kao i prolapsu mitralnog zaliska. Osim toga, u sklopu poremećaja funkcije štitaste žlezde mogu se javiti usporen ili ubrzan rad srca sa poremećajem ritma. Tokom poslednje decenije su u porastu virusna oboljenja srčanog mišića (miokarditisi) o čemu bi takođe trebalo povesti računa. I u mlađem životnom dobu je od presudnog značaja rano postavljanje dijanoze i primena adekvatne terapije. S druge strane, koronarna bolest se relativno retko javlja u generativnom dobu žene.

Zabluda da hormonska terapija koju žene koriste tokom menopauze štiti i od srčanih oboljenja. Baš zbog toga manje se obraća pažnja na srčana oboljenja kod žena. Drugi razlog je činjenica da žene koronarnu bolest razvijaju kasnije od muškaraca, u proseku posle 60. godine, pa mnogo ređe posećuju doktora, jer svoje stanje pripisuju starosti. Veliki problem je i to što kardiologu dolaze kada su im krvni sudovi gracilniji i tanji, pa je i lečenje teže. Treći razlog je to što su simptomi srčanog udara kod žena drugačiji nego kod muškaraca pa žene, koje, čini se, ipak imaju viši prag tolerancije bola, često traže pomoć kardiologa kada je već kasno.

Veliki uticaj na sve veći broj koronarnih oboljenja kod žena ima i stil života. Sve više žena puši, pije i hrani se nezdravo, ali ih je i sve više izloženo stresu. Žene su mnogo više izloženije stresu od muškaraca. Kod muškaraca se količina stresa smanjuje po dolasku kući, a kod žena se ona povećava ili ostaje ista. Pojačana briga za porodicu i stalni kućni poslovi, samo su neki od „stresova“ kroz koje žene prolaze svaki dan.

Prevencija – Zdrave životne navike

Faktori rizika koji dovode do koronarnih oboljenja su povišeni krvni pritisak, šećerna bolest, pušenje, prekomerna telesna težina, povišene vrednosti holesterola i triglicerida, genetska predispozicija (prisustvo koronarne bolesti u porodici), fizička neaktivnost, stres. Poseban problem je što žene u većini slučajeva ne obraćaju pažnju na koronarno oboljenje, nego svoje probleme pripisuju menopauzi. Kada se govori o prevenciji, najvažnija je zdrava ishrana, ali i prestanak pušenja. Iako se zna da pušenje povećava verovatnoću nastanka koronarne bolesti, novija istraživanja pokazuju kako je ono mnogo štetnije za žene. Naime, pušenje poništava sve hormonalne prednosti koje žene imaju pre menopauze, a ako žene počnu pušiti pre petnaeste godine života, verovatnoća nastanka srčanog udara u kasnijoj dobi veća je 10 puta.

Prestanak pušenja, smanjenje telesne težine, smanjenje unosa namirnica bogatih holesterolom, zdrava ishrana, redovne kontrole krvnog pritiska i smanjenje stresa samo su neki od saveta za zdraviji život srca i krvnih sudova. Posebno se preporučuje zdrava ishrana sa unosom dosta zelenog i obojenog povrća, belog luka, voća, ribe umesto crvenog mesa. Preporučuje se korišćenje maslinovog ulja umesto masnoća životinjskog porekla i jedna čaša crnog vina, dok bi trebalo izbegavati prženje i pohovanje kao način pripreme hrane. Namirnice mediteranske ishrane pružaju široku paletu raznih zaštitnih substanci i idealna su prevencija i za žene i za muškarce.

Posted in Vesti | No Comments »

Uloga štitaste žlezde u organizmu

Posted on: January 21st, 2017 by MedicaInternaPlus No Comments

Najveći uzročnici epidemije bolesti štitaste žlezde su stres, nepravilna ishrana i zračenja iz spoljne sredine. Prema statističkim podacima, žene obolevaju od pet do sedam puta češće u odnosu na muškarce.

Iako je najmanja žlezda sa unutrašnjim lučenjem, štitasta žlezda je najvažniji endokrini organ jer luči tiroksin (T4) i triodtironin (T3), dva hormona bez kojih nema normalnog funkcionisanja i razvoja ljudskog organizma. Kada dođe do poremećaja u njenom radu, bilo da je reč o pojačanom ili smanjenom lučenju hormona, razvijaju se i oboljenja štitaste žlezde, koja kod nas već poprimaju oblik epidemije.

Posle dijabetesa, oboljenja štitaste žlezde su druga po učestalosti među endokrinološkim oboljenjima. Tome najviše doprinosi savremeni stil života, odnosno sve veća izloženost stresu i zračenju iz spoljašnje sredine. U Srbiji je u poslednjih desetak godina zabeležen porast oboljenja štitaste žlezde, a učestalost karcinoma je skoro udvostručena. S obzirom na to da ne postoje jasne studije koje bi to potkrepile, samo se pretpostavlja da je ovo posledica nuklearne katastrofe u Černobilju, NATO bombardovanja, ali i hroničnog stresa pod kojim živimo poslednje dve decenije.

Hormoni štitne žlezde imaju brojne funkcije – potpomažu pretvaranje glukoze i masti u energiju, stimulišu ćelije da produkuju više energije i tako obezbeđuju optimalnu temperaturu tela, podstiču normalan razvoj nervnog sistema kod fetusa i dece, pojačavaju puls i snagu kontrakcija srčanog mišića.

Štitasta žlezda je najmanja žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Nalazi se na prednjoj strani vrata, ispred dušnika, ispod grkljana, a iznad grudne kosti. Pričvršćena je za hrskavicu grkljana, pa se prilikom gutanja pomera. Građena je od dva režnja, levog i desnog, a oni su povezani suženjem koje se zove istmus. Oblikom podseća na leptira raširenih krila i na štit, pa je po tome dobila ime. 

Zašto je važno uraditi ultrazvuk štitaste žlede

Danas se prilikom standardnog pregleda, palpiranje, odnosno pipanje, veoma retko koristi u dijagnostici stanja štitaste žlezde. Palpiranje je ustupilo mesto ultrazvučnim pregledima. Vaskularni hirurg će, dok gleda krvne sudove vrata, obratiti pažnju i na štitastu žlezdu jer je ona upravo u tom regionu. I ginekolozi, kada pregledaju dojku, obično pogledaju i vrat. U najvećem broju slučajeva nodusi na štitnoj žlezdi se i otkrivaju tako, slučajno pregledom nekog drugog organa. Inače, sadašnji ultrazvučni aparati imaju visoku rezoluciju, što omogućava da se otkriju i promene koje su velike samo nekoliko milimetara.

Simptomi nepravilnog rada štitaste žlezde:

Broj oboljenja koja pogađaju štitastu žlezdu je veliki, a mogu se podeliti na funkcionalna i morfološka, pri čemu se pod funkcionalnim podrazumeva poremećaj u radu, odnosno lučenju hormona, a pod morfološkim uvećanje same žlezde.

Jod za normalno funkcionisanje štitaste žlezde

Da bi se obezbedila normalna sinteza hormona štitaste žlezde, neophodno je unositi adekvatne količine joda. Najznačajniji i nezamenljiv izvor joda je kuhinjska so, a ima ga i u plodovima mora, zatim u koštunjavom voću. Jodiranjem soli obično se obezbeđuje unos neophodnih količina joda. Trudnice često na taj način ne unose dovoljno joda jer plod ne sintetiše jod, već ga uzima od majke. Zato se trudnicama, u dogovoru sa lekarom, savetuje unos suplemenata koji sadrže jod. Pojačan unos joda neophodan je i dojiljama, 150–200 mikrograma dnevno, a u trudnoći i dojenju 200–250 mikrograma.

Selen i štitasta žlezda

Bez unosa odgovarajućih količina selena u organizam nema niti dobre sinteze niti dobrog razlaganja hormona štitne žlezde. Selen se unosi kroz hranu, a njegova optimalna dnevna količina iznosi 70–100 mikrograma. Selena ima najviše u mesu, mastima, povrću, belom luku, ribi, žitaricama, brazilskom orahu. Važno je znati da količina selena u nekom povrću zavisi i od toga na kom zemljištu se ono uzgaja, a da je naše zemljište siromašno selenom.

 

Posted in Vesti | No Comments »

Doc. dr Nataša Rajković

Posted on: February 19th, 2016 by MedicaInternaPlus

Doc. dr Nataša Rajković, specijalista interne medicine, endokrinolog

OBRAZOVANJE

RADNO ISKUSTVO

1994 -1995. opšti lekarski staž, Klinički centar Srbije

1996 -2000. specijalizant interne medicine, Institut za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma, KCS

2000 – 2005. specijalista interne medicine,Institut za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma, KCS

2005. – 2023. endokrinolog,  Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KCS

2023. Internistička ordinacija „Medica Interna Plus”

Posted in Endokrinolog | Comments Off on Doc. dr Nataša Rajković