Gastroenterologija

Gastroenterologija je grana interne medicine koja se bavi bolestima i lečenjem  digestivnog sistema.

U “Medica Interna Plus” ordinaciji, preglede obavljaju Mr sci. med. dr Predrag Dugalić, specijalista gastroenterolog i Klinički Ass. Dr sci. med. Dušan Popović.

Usluge: 

  • Ultrazvuk abdomena
  • Gastroskopija
  • Kolonoskopija
  • Ureaza izdisajni test

Ultrazvuk abdomena podrazumeva ultrazvuk  jetre, žučne kese, pankreasa, slezine, bubrega, mokraćne bešike,abdominalne aorte i drugih većih krvnih sudova u abdomenu.

Endoskopija gornjeg digestivnog trakta podrazumeva pregled jednjaka, želuca i početnog dela dvanaestopalačnog creva. Ova procedura omogućava precizan pregled i uvid u građu sluznice i važnih stomačnih struktura, prilikom čega se mogu uočiti sve sumnjive promene  (čir, erozija, polipi, tumori, prošireni krvni sudovi, …)

Kolonoskopija je endoskopska dijagnostička metoda pomoću koje se vrši pregled debelog creva i završnog dela tankog creva. Kolposkopija predstavlja i važnu skrining metoda, zahvaljujući  kojoj se, tokom redovnih kontrola, koje bi trebalo raditi minimum jednom godišnje, mogu otkriti rani oblici karcinoma, koji se u ranoj fazi otkrivanja uspešno leče

Ureza izdisajni test podrazumeva test na helikobakteriju.

Kontaktirajte nas