Kardiologija

Kardiologija je subspecijalistička grana interne medicine koja se bavi bolestima srca i cirkulacije.

Kardiovaskularne bolesti predstavljaju glavni uzok smrti u većini razvijenih zemalja. Više od trećine umrlih usled kardiovaskularnih bolesti pripadaju osobama srednjeg životnog doba. Kardiovaskularne bolesti su značajan uzrok radne nesposobnosti i prevremene smrtnosti (osoba mlađih od 65 godina).

Faktori rizika:

 • povišen krvni pritisak
 • pušenje
 • povišen LDL-holesterol
 • nizak HDL-holesterol
 • diabetes mellitus
 • gojaznost
 • neadekvatna ishrana
 • fizička neaktivnost

Mr. sci. med. dr Milan Mijailović, internista kardiolog bavi se:

Kardiološki pregled podrazumeva razgovor kardiologa sa pacijentom tokom kojeg se kardiolog upoznaje sa tegobama i faktorima rizika za kardiovaskularne bolesti, klinički pregled, analizu EKG zapisa, tumačenje laboratorijskih analiza, edukaciju pacijenta o zdravom načinu života i predlog terapije.

Nakon kliničkog pregleda kardiolog predlaže dodatne dijagnostičke procedure:

 • Ultrazvučni pregled srca
 • Test opterećenja srca
 • 24 časovni monitoring EKG-a po Holteru
 • 24 časovno merenje krvnog pritiska po Holteru
 • Color doppler krvnih sudova vrata i ekstremiteta

Skrining na hipertenziju sprovodi se jedanput u dve godine ukoliko je krvni pritisak normalan, sistolni <120 mm Hg i dijastolni <80 mm Hg.
Osobe koje pripadaju visokorizičnim grupama treba češće pregledati. Krvni pritisak treba meriti uredno održavanim i kalibrisanim aparatom za merenje pritiska i odgovarajućom veličinom manžetne.

Kontaktirajte nas