Opšta praksa

Lekar opšte prakse je važna karika u očuvanju i poboljšanju zdravlja svakog pojedinca. Samostalno edukuje pacijente, dijagnostikuje i leči veliki broj stanja i bolesti.

Preglede opšte prakse u “Medica Interna Plus” ordinaciji obavljaju:

Dr Jelena Mijailović
Dr Stefan Mijailović
Dr Ana Mijailović

Posle procene zdravstvenog stanja predlaže dijagnostičke procedure i upućuje pacijenta lekarima specijalistima i subspecijalistima iz određenih oblasti. Lekar opšte prakse je dostupan pacijentima za savete, konsultacije i tumačenje laboratorijskih nalaza.

Preventivni pregledi fizički aktivnih osoba

Redovna i pravilna fizička aktivnost ima važnu ulogu u smanjenju rizika i prevenciji nastanaka bolesti savremenog doba kao što su koronarna bolest srca, hipertenzija, gojaznost, šećerna bolest. Međutim, fizička aktivnost nosi sa sobom određene rizike, zbog čega su preventivni pregledi  važni za zaštitu zdravlja fizički aktivnih osoba.

Preventivni pregled podrazumeva razgovor sa pacijentom, klinički pregled, EKG, spirometriju i određivanje telesnog sastava.

Kontaktirajte nas