Interna medicina

Interna medicina je široka oblast koja se bavi prevencijom, dijagnozom i lečenjem bolesti odraslih osoba.

Specijalista interne medicine pristupa svakom pacijentu pojedinačno  primenjujući naučna znanja i kliničko iskustvo.

Pregled specijaliste interne medicine se preporučuje svakome kada je potrebna sveobuhvatna procena zdravstvenog stanja kao i osobama sa određenim tegobama u cilju otkrivanja uzroka i prepisivanja adekvatne terapije.

Nakon razgovora sa pacijentom i detaljnog pregleda specijalista interne medicine, ukoliko je potrebno, upućuje pacijenta subspecijalistima iz određenih oblasti.

Kontaktirajte nas