Reumatologija

Reumatske bolesti predstavljaju skup različitih bolesti ne uvek jasnog porekla, toka i posledica, uglavnom napadaju zglobove, tetive, ligamente, mišiće, kosti a neke zahvataju i unutrašnje organe.

Ove bolesti su praćene upalnim procesom, bolom, otokom i smanjenom pokretljivošću.

Radi se o vrlo velikoj grupi bolesti (više od 150 entiteta) različitog uzroka, koje su obično progresivne. Nema jedinstvene klasifikacije reumatskih bolesti, ali ih možemo podeliti na sledeće kategorije:

  • degenerativne koje nastaju usled propadanja hrskavice zgloba
  • zapaljenske reumatske bolesti, koje se mogu prvenstveno manifestovati na zglobovima ili na više organa i organskih sistema
  • vanzglobne reumatske bolesti gde su oštećeni drugi elementi sistema za kretanje osim zglobova (mišići, fascije, ligamenti i tetive).
  • metaboličke bolesti s manifestacijama na zglobovima ili na kostima
  • artritise koji su povezani sa endokrinološkim bolestima i bolestima nakupljanja
  • regionalne bolne sindrome ili proširene bolne sindrome

Većina zapaljenskih reumatskih bolesti su autoimunske bolesti pri čemu je etiologija uglavnom nepoznata, smatra se da uzrok leži u kombinaciji genetskih i faktora spoljašnje sredine.

Nekim reumatskim bolestima su sklonije žene kao što je slučaj kod lupusa, reumatoidnog artritisa, skleroderme i fibromijalgije, dok su muškarci skloniji gihtu. Ni mladi nisu pošteđeni. Milioni ljudi širom sveta pate od neke vrste reumatskih oboljenja.

U “Medica Interna Plus” ordinaciji, ove preglede obavljaju dr Bojana Knežević i dr Jelena Stojković.

Ove bolesti nose sa sobom svakodnevne probleme za pacijente kao što su upala, otok, bol u zglobovima i mišićima, ograničena pokretljivost i ukočenost koji u velikoj meri narušavaju kvalitet života.

Stoga je od velikog značaja rano dijagnostikovanje i lečenje.

Kontaktirajte nas