Hematologija

Hematologija je grana interne medicine koja se bavi urođenim i stečenim poremećajima krvi, poremećajem zgrušavanja krvi i malignim bolestima krvi.

Mr sci. med. dr Goran Milivojević, specijalista interne medicine, hematolog, bavi se dijagnostikom i lečenjem hematoloških bolesti.

U “Medica Interna Plus” specijalističkoj ordinaciji, zahvaljujući laboratorijskoj dijagnostici, stručno i efikasno, uz kontrolu specijaliste hematloga, možete sprovesti neophodne dijagnostičke metode i postupke:

  • Klinički pregled interniste hematologa
  • Punkcija kostne srži i citološka analiza
  • Biopsija kosti
  • Laboratorijska dijagnostika trombofilije

Kontaktirajte nas