Endokrinologija

Endokrinologija je grana interne medicine koja se bavi bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem i poremećajima metabolizma. Žlezde sa unutrašnjim lučenjem stvaraju hormone koji regulišu gotovo sve procese u našem organizmu.

Oboljenja štitaste žlezde, gojaznost, dijabetes, metabolički sindrom, reproduktivna endokrinologija, priprema za trudnoću i praćenje trudnica sa endokrinološkim poremećajima, glavne su oblasti kojima se Prim. dr sci. med. dr Vesna Mijailović svakodnevno bavi u svojoj dugogodišnjoj praksi.

 

OBOLJENJA ŠTITASTE ŽLEZDE

GOJAZNOST
DIJABETES  ili ŠEĆERNA BOLEST
METABOLIČKI SINDROM


REPRODUKTIVNA ENDOKRINOLOGIJA

  • Dijagnostika i lečenje poremećaja menstrualnog ciklusa
  • Sindrom policističnih jajnika
  • Infertilitet
  • Menopauza
  • Prevremena insuficijencija jajnika

PRIPREMA ZA TRUDNOĆU I PRAĆENJE TRUDNICA SA ENDOKRINOLOŠKIM POREMEĆAJIMA

Kontaktirajte nas