Nefrologija

Nefrologija je grana interne medicine koja se bavi bolestima bubrega.

Bubrezi imaju višestruki značaj, održavaju ravnotežu tečnosti i elektrolita u organizmu, učestvuju u regulaciji krvnog pritiska, eliminaciji štetnih produkata metabolizma i toksina, metabolizmu kostiju i održavanju krvne slike.

Poslednjih godina registrovan je značajan porast broja bolesnika sa dijagnostikovanom bolešću bubrega, kako u razvijenim zemljama tako i u zemljama u razvoju. Vodeći uzroci hronične bubrežne slabosti su bolesti savremenog društva, povišen krvni pritisak i šećerna bolest.

Posle četvrte dekade života, funkcija bubrega postepeno opada, tako da kod starijih osoba postoji povećana osetljivost za nastanak oštećenja bubrega, posebno prilikom sprovođenja dijagnostičkih i hirurških intervencija,  snimanja sa kontrastom, primene pojedinih lekova i infekcija.

Poseban problem predstavlja činjenica da se pojedine bolesti bubrega manifestuju nespecifičnim simptomima i da se bolesnici kasno jave nefrologu, kada je već potrebno da se započne lečenje nekom od metoda zamene funkcije bubrega.

Nefrološke preglede obavlja dr Jelena Pavlović, specijalista interne medicine.

Usluge:

  • Dijagnostikovanje i lečenje bolesti bubrega
  • Praćenje bolesnika sa hroničnom bolešću bubrega
  • Lečenje urinarnih infekcija
  • Prevencija bolesti bubrega

U ’’Medica Interna Plus’’ specijalističkoj ordinaciji možete obaviti sledeće preglede:

  • Analizu krvi i urina za ispitivanje funkcije bubrega, urinokulturu
  • Imunološke analize
  • Ultrazvučni pregled urotrakta

Kontaktirajte nas